TJÄNSTER INFÖR ANLÄGGNING AV DIN TRÄDGÅRD

Innan du startar anläggning av din trädgård är det bra att ha väl genomtänkt trädgårdsplan att följa. Det kostar tid och pengar att ändra strukturen i en trägård efteråt.


Dekker Trädgårdsdesign erbjuder tjänster som Trädgårdsdesign och Rådgivning för stora och små projekt med fast pris utifrån yta för att det ska gå enkelt och snabbt för dig att komma vidare med din nya trädgårdsplan.

Hur ser processen ut för att ta fram en komplett trägårdsplan?


1)

Beställning: Du kontaktar mig så tar vi ett möte och diskuterar vad ni är i behov. Du väljer ett trädgårdsdesignpaket som passar dig som utgångsläge, eller så lägger du en beställning på en rådgivning först så får du känna efter om du tror detta passar dig.


2)

Checklista: Efter beställning skickas en checklista till dig som du/ni fyller i för en bättre förståelse för era behov och önskningar i er nya trädgård.


3) 

Tomtkarta: Innan hembesöket tar ni fram en skalenlig tomtkarta, mäter in och ritar in befintlig stenläggning, altan, växtlighet som ni vill spara m.m. Om ni vill att jag genomför mätningen av er trädgård så tillkommer en tillvalsbeställning och kostnad för en ’INMÄTNING’. Ni kan beställa en ’Grundkarta’ eller ’Situationsplan’ från kommunen (oftast i skala 1:400). Kartan förstorar ni sen upp till skala 1:200 eller 1:100. Många har redan en sådan karta i handlingarna över sitt hus. En ungefärlig tomtkarta kan du hitta på hitta.se eller eniro.se. Denna information ger inte korrekt underlag för en ’MARKPLANERINGSPLAN’ där korrekta mått är viktigt, men ger tillräckligt med underlag för att ta fram en Illustrationsplan.


4) 

Hembesök: Vid hembesöket klarar vi ut alla frågetecken och genomför överenskommelse. Vi går tillsammans igenom platsens förutsättningar, era behov och önskemål med checklistan som bas. Besöket tar ca 1-1,5h


5) 

Designprocessen: Först sammanställs en 'Inspirationsboard' med material, växter, färger m.m. som beskriver känslan och visionen i er nya trädgård.


6) 

Idéskissning: av strukturen och rumsligheten med trädgårdens tak, väggar och golv & eventuella uppbyggda konstruktioner.


7) 

Revidering och idéval: Vi går tillsammans igenom idéerna och om ni behöver får ni tid att diskutera och komma fram till gemensamma val och beslut om hur vi går vidare. Besöket tar ca 1h. Om ni efter detta revideringstillfälle vill göra ändringar tillkommer en extra kostnad beroende på hur omfattande ändringarna är.


8) 

Illustrationsplan & Växtval: Konceptframtagning av vald planidé till genomarbetat förslag som formar er nya trädgårdsplan i form av en färglagd skalenlig Illustrationsplan och växtlista. Beroende på val av designpaket genomförs handskiss i perspektiv från betydelsefull plats i trädgården alt. 3d stillbilder för större upplevelse av hur den nya trädgården kommer att upplevas när växtlighet har haft några år på sig att växa till, för det tar tid. 


9) 

Överlämning: Vi träffas en sista gång och tar en genomgång av det slutgiltiga leveransmaterialet presenterat i pdf-format. Besöket tar ca 1h. Passa även på att ställa frågor som kan vara till hjälp för er i er fortsatta process!


10)

Ni kan alltid kontakta mig igen om ni vill ha ytterligare hjälp. Läs mer under 'TILLVALSTJÄNSTER'

 

 

 

 

Att tänka på:

 

Vet ni redan nu att ni vill ha belysning i er nya trädgård, så kan det vara klokt att ta fram en enkel ’BELYSNINGSPLAN’ innan anläggning påbörjas för att undvika dubbelt arbete.

 

Leveransmaterialet i designpaketen är inte tillräckligt för en direkt överlämning till extern anläggare. Om detta görs finns en risk att resultatet inte möter den framtagna trädgårdsplanen på ett önskvärt sätt ur ett estetiskt perspektiv. För att undvika detta rekommenderas att involvera anläggare i ett tidigt stadie i designprocessen, vilket också hjälper er att få större insikt i anläggningskostnader. Det är dock inte alltid så lätt att hitta anläggare i tid. Ett alternativ är att lägga till en beställning av en 'MARKPLANERINGSPLAN' med tydligare anvisningar till anläggare. Ni kan också anlita mig igen när anläggning ska påbörjas för att säkerställa att den nya trädgårdsplanen nås på bästa möjliga sätt med beställning av 'ANLÄGGNINGSKONSULTATION'

 

Jag fotograferar och dokumenterar och förbehåller mig rätten att använda trädgårdsbilder som referens på min hemsida och i marknadsföringsmaterial. Självklart utan adresser, namn etc. som kan kopplas till dig som kund.