TILLVALSTJÄNSTER

Beskrivna tjänster nedan kan du lägga till vid beställning av ett trädgårdsdesignpaket eller vid ett senare tillfälle då det passar dig bättre. I vissa fall är det möjligt att bara lägga en beställning på en tillvalstjänst utan en beställning av designpaket. Kontakta mig om du har några funderingar så försöker jag lösa din förfrågan så bra jag kan.

TILLVAL

(Tillvalstjänster debiteras utefter ytans storlek och komplexitet som t.ex. höjdskillnader)


 • ’INMÄTNING’ Av hela tomtytan med befintlig markbeläggning, fasta konstruktioner och växtlighet som ska tas hänsyn till. Höjder och lutningar är uppskattningar och blir ej tillräckliga för detaljerad anläggningsritning för direkt överlämning till extern anläggare. Timpris 650kr (inkl. moms) 

 

 • 'VÄXTLISTA KOMPLETT' Alla rekommenderade växter i din trädgård med svenskt och vetenskapligt latinskt namn med beskrivning. (ej antal, plantskolekvalitet och placering)

 

 • ’PLANTERINGSPLAN’ Skalenlig planteringsplan över planteringsytor med kod som kopplas till komplett växtlista med antal plantor av specifik växt, placering, planteringsavstånd och vilken plantskolekvalitet. Detta material underlättar växtinköp och plantering.


 • 'SKÖTSELPLAN' Planteringsanvisning och beskrivning när under året och hur olika växter och ytor ska skötas (ex. bevattning, gödsel, beskärning.)

 

 • ’HANDSKISSER’ Perspektivskisser av den nya trädgårdsplane som inte ingår i trädgårdsdesignpaketen.


 • '3D STILLBILDER & ANIMATION' Efter genomförandet av designpaketet 'TRÄDGÅRDSDESIGN 2D' så känner du kanske att du ändå skulle vilja ha 3d-visualiseringar av det nya trädgårdsdesignförslaget.

 

 • 'KONCEPTSKISS 3D HÅRDA KONSTRUKTIONER' För att få konstruktioner som passar med dina behov, husets arkitektur och din trädgård. Du får 3d stillbilder av konstruktioner i trädgården som ex.pergola, spaljé. (Ej konstruktionsritningar för direkt överlämning till hantverkare)


 • 'MARKPLANERINGSPLAN' Skalenlig, teknisk svart-vit ritning. Med information om ytskikt av markbeläggning som grus, sten- och plattsättning med sort, storlek och mönsterläggning. Mått på planteringsytor, typ av jord och planteringsdjup. Detta material används som anvisningar vid anläggning för dig eller entreprenör.

  OBS! Illustrationsplan fungerar inte som direkta anvisningar mot extern anläggare.


 • ’ENKEL BELYSNINGSPLAN’ Förslag över vilka områden som ska belysas med vilken ljusriktning och armatur. Förslag på produkter från In-lite. En belysningsplan är att föredra att ta fram innan själva anläggningen påbörjas. (Ljusupplevelsen kan visualiseras i 3d stillbilder vid val av designpaketet 'TRÄDGÅRDSDESIGN 3D')

 

 • 'ANLÄGGNINGSKONSULTATION' Ofta är det bra att ha med någon som har en estetisk helhetssyn och som tillsammans kan diskutera lösningar och ta beslut på plats med anläggare under själva arbetets gång. Det uppkommer nästan alltid oförutsedda förutsättningar som gör att lösningar måste anpassas. Timpris 650kr (inkl. moms)