TILLVALSTJÄNSTER

Beskrivna tjänster nedan kan du lägga till vid beställning av ett trädgårdsdesignpaket eller vid ett senare tillfälle då det passar dig bättre. I vissa fall är det möjligt att bara lägga en beställning på en tillvalstjänst utan en beställning av designpaket. Kontakta mig om du har några funderingar så försöker jag lösa din förfrågan så bra jag kan.

TILLVAL

(Tillvalstjänster debiteras utefter ytans storlek och komplexitet som t.ex. höjdskillnader)


  • ’INMÄTNING’ Av hela tomtytan med befintlig markbeläggning, fasta konstruktioner och växtlighet som ska tas hänsyn till. Höjder och lutningar är uppskattningar och blir ej tillräckliga för detaljerad anläggningsritning för direkt överlämning till extern anläggare. Timpris 850kr (inkl. moms) 

 

  • 'VÄXTLISTA KOMPLETT' Alla rekommenderade växter i din trädgård med svenskt och vetenskapligt latinskt namn med beskrivning. (ej antal, plantskolekvalitet, skötsel och placering)

 

  • ’PLANTERINGSPLAN’ Skalenlig planteringsplan över önskad planteringsyta med kod som kopplas till komplett växtlista med antal plantor av specifik växt, placering, planteringsavstånd och vilken plantskolekvalitet. Detta material underlättar växtinköp och plantering.


  • 'SKÖTSELPLAN' Planteringsanvisning och beskrivning när under året och hur olika växter och ytor ska skötas (ex. plantering, bevattning, gödsel, beskärning.)

 

  • ’IDÈSKISSER' av den nya trädgårdsplanen som inte ingår i trädgårdsdesignpaketen. Om du t.ex. vill ha fler än vad som ingår i trädgårdsdesignpaket.


  • '3D-BILDER' Efter genomförandet av designpaketet 'TRÄDGÅRDSDESIGN 2D' så känner du kanske att du ändå skulle vilja ha 3d-bilder av det nya trädgårdsdesignförslaget. Eller kanske du vill ha fler 3d-bilder än vad som ingår i 'TRÄDGÅRDSDESIGN 3D'.


  • '3D ANIMATION' Efter genomförandet av designpaketet 'TRÄDGÅRDSDESIGN 3D' så känner du kanske att du ändå skulle vilja ha en animation med trädgårdsvandring av det nya trädgårdsförslaget. Videon blir ca 1 min (MP4-format)

 

  • 'KONCEPTSKISS 3D HÅRD KONSTRUKTION' För att få designidé på en konstruktion som passar dina behov, husets arkitektur och din trädgård. Du får 3d-bilder av specifik konstruktion i trädgården som t.ex. pergola eller spaljé. Detta material kan underlätta kommunikation med hantverkare (Ej konstruktionsritningar för direkt överlämning till hantverkare)


  • 'ENKEL BELYSNINGSPLAN' Med lämplig placering av belysningspunkter. Har kontakt med utbildad Ljusdesigner om det finns ett behov av en mer utförlig och detaljerad plan.

 

  • 'ANLÄGGNINGSKONSULTATION' Ofta är det bra att ha med någon som har en estetisk helhetssyn och som tillsammans kan diskutera lösningar och ta beslut på plats med anläggare under själva arbetets gång. Det uppkommer nästan alltid oförutsedda förutsättningar som gör att lösningar måste anpassas. De första 5 timmarna 850kr/h, därefter 700kr/h (Pris inkl. moms)