TRÄDGÅRDSDESIGN

Dekker Trädgårdsdesign erbjuder designpaketen 'TRÄDGÅRDSDESIGN 2D' & 'TRÄDGÅRDSDESIGN 3D' som baspaket för hjälp med hela eller en större del av din tomtyta. 'PLANTERINGSRITNING' passar för en mindre del av av din trädgård. Du väljer ett paket som passar dig bäst. Under Tillvalstjänster i menyn hittar du tjänster som kan läggas till i designpaketen.

Hittar du inte det du söker här så kontakta mig gärna och beskriv vad du behöver. Om inte jag själv kan utföra det du behöver hjälp med så kanske jag har kontakter som kan hjälpa dig, eller har tips på vart du kan vända dig.


Ta gärna en titt i Trädgårdsprojekt för att se exempel på tidigare projekt och leveranser.

TRÄDGÅRDSDESIGN 2D

Detta material ska kännas inspirerande och ge en tydlig trädgårdsplan som ger en bra grund för planering med mått på ytor och stöd i växt- och materialval. Skisser på foton beskriver trädgårdsförslaget från ett par viktiga vyer och ökar förståelsen för hur det kommer att bli. Kanske kommer du att lägga ut vissa delar av själva anläggning som stenläggning eller trallbygge till någon annan som är yrkeskunnig i just det området. Detta material uppmuntras då till att användas som ett diskussionsunderlag i samarbeten med professionella anläggare.


Se nedan vad som ingår och ta gärna en titt i Trädgårdsprojekt för att se exempel på tidigare projekt och leveranser.


Vill du veta mer om hur själva processen ser ut, så kan du läsa detta här


 

trädgårdsdesign illustrationsplan skalenlig

Illustrationsplan (skalenlig och med materialförslag)

trädgårdsdesign perspektivskiss på uteplats

Idéskiss

trädgårdsdesign växtlista exempel

Växtlista (ofta 1-2 A3 sidor)

Pris:


Tomt    <500    kvm    13.500kr 

Tomt    <1500  kvm    16.500kr

Tomt    <2500  kvm    19.500kr

Tomt    >2500  kvm    Offert


3st platsmöten ingår. För resor utanför 20 km radie tillkommer reseersättning.

trädgårdsdesign inspirationsboard med blandade trädgårdsbilder

Inspirationsboard (med lånade bilder)

trädgårdsdesign perspektivskiss på uteplats

Idéskiss

Vad ingår?


 • Hembesök Jag utgår från era behov, drömmar och platsens förutsättningar. Vad ska sparas och tas bort? Era svar på 'Checklistan' som skickas till dig innan hembesöket ger en första inblick i dina/era behov.
  Läs mer om förutsättningarna och processen. 


 • Idéer genomgång på plats hos er. Vi går tillsammans igenom och diskuterar övergripande planlösningsidé för trädgården, väljer eller kombinerar idéer,  som arbetas in i planlösningens helhet. Här visas en enkel Illustrationsplan som beskriver övergripande planlösningsidé 'Inspirationsboard' och 'Idéskisser.


 • Inspirationsboard med bilder och färgpalett som beskriver känslan i trädgårdsförslaget med växter, sten- och trämaterial som passar arkitekturen på din bostad och nära omgivning.


 • Idéskisser 1-3st, från viktiga betraktningsvinklar i trädgården. Perspektivskisser på foton hur det ser ut nu och hur det kommer bli med de nya idéerna.


 • Skalenlig färglagd Illustrationsplan utifrån vald övergripande planlösningsidé med övergripande rumsindelning med häckar, gångstråk, lekyta, sittplatser, fasta konstruktioner, planterings- och odlingsytor. Planen hänvisar även till en ungefärlig placering av växtval.


 • Växtförslag på viktiga tåliga karaktärsväxter som träd, häckar, prydnadsbuskar och ett par perenna marktäckare som passar er och platsens förutsättningar.


 • Växtlista med bilder på föreslagna växter med vetenskapligt latinskt och svenskt växtnamn och beskrivning.


 • Materialförslag med generella förslag på hårda material som grus, sten, metall och trä.


 • Hållbara råd Generella råd i punktlista för hur du kan göra hållbarare val i din trädgård och som ofta går hand i hand med kostnads- och arbetseffektiva lösningar för dig.


 • Leverans Överlämning med genomgång på plats och leverans i pdf-format.


Saknar du något eller behöver något annat? Kanske hittar du det du letar efter längre ner på sidan eller leta vidare under 'Tillvalstjänster' eller 'Rådgivning'


TRÄDGÅRDSDESIGN 3D

Ibland kan det vara svårt att se framför sig hur trädgården kommer att bli med en platt ritning sett rakt ovanifrån, vilken inte beskriver höjder. Med tillägg av 3d-bilder får du en större förståelse för hur din nya trädgård kommer att bli och upplevas med husets arkitektur, nya växter och material tillsammans. 3d materialet förenklar även kommunikationen mellan dig och professionella anläggare då du kan visa bilder i perspektiv på hur du vill ha det i trädgården. Här får du även mer specifika förslag på hårda material med färg, storlek och mönsterläggning. Även fler växtförslag på specifika blommande perenner.


Se nedan vad som ingår och ta gärna en titt i Trädgårdsprojekt för att se exempel på tidigare projekt och leveranser.


Till detta paket kan du även enkelt lägga till en beställning av en '3d Animation' som ger en video på ca 1min trädgårdsvandring i din nya trädgård.


Vill du veta mer om hur själva processen ser ut, så kan du läsa detta här

trädgårdsdesign 3d stillbild i perspektiv

3d-bild

trädgårdsdesign inspirationsboard med blandade trädgårdsbilder

Illustrationsplan (skalenlig)

trädgårdsdesign växtlista exempel

Växtlista (ofta 1-3 A3 sidor)

Pris:


Tomt    <500    kvm    17.500kr 

Tomt    <1500  kvm    20.500kr

Tomt    <2500  kvm    23.500kr

Tomt    >2500  kvm    Offert 

3st platsmöten ingår. För resor utanför 20 km radie tillkommer reseersättning.

trädgårdsdesign inspirationsboard med blandade trädgårdsbilder

3d-bild

trädgårdsdesign inspirationsboard med blandade trädgårdsbilder

Inspirationsboard (med lånade bilder)

trädgårdsdesign illustrationsplan skalenlig

Materiallista

Vad ingår?


 • Hembesök Jag utgår från era behov, drömmar och platsens förutsättningar. Vad ska sparas och tas bort? Era svar på 'Checklistan' som skickas till dig innan hembesöket ger en första inblick i dina/era behov.
  Läs mer om förutsättningarna och processen.


 • Idéer genomgång på plats hos er. Vi går tillsammans igenom och diskuterar övergripande planlösningsidé för trädgården, väljer eller kombinerar idéer, som arbetas in i planlösningens helhet. Här visas en enkel Illustrationsplan som beskriver övergripande planlösningsidé 'Inspirationsboard' och 'Idéskisser.


 • Inspirationsboard med bilder och färgpalett som beskriver känslan i trädgårdsförslaget med växter, sten- och trämaterial som passar arkitekturen på din bostad och nära omgivning.


 • 3d konceptskiss på hårdgjorda konstruktioner som t.ex. pergola, spaljéer.


 • 3d-bilder 2-3st fotorealistiska på viktiga vyer för upplevelse av trädgården.


 • Skalenlig färglagd Illustrationsplan utifrån vald övergripande planlösningsidé med övergripande rumsindelning med häckar, gångstråk, lekyta, sittplatser, fasta konstruktioner, planteringsytor och förslag till hårda materialval och stenläggning. Planen hänvisar även till en ungefärlig placering av växtval.


 • Växtförslag på viktiga tåliga karaktärsväxter som träd, häckar, prydnadsbuskar, marktäckare och karaktärsgivande perenner som passar er och platsens förutsättningar.


 • Växtlista med bilder på föreslagna växter med vetenskapligt latinskt och svenskt växtnamn och beskrivning.


 • Materiallista med förslag på hårda material som grus, sten, metall och trä och förslag på färg och mönsterläggning.


 • Hållbara råd Generella råd i punktlista för hur du kan göra hållbarare val i din trädgård och som ofta går hand i hand med kostnads- och arbetseffektiva lösningar för dig.


 • Leverans Överlämning med genomgång på plats och leverans i pdf-format.


Saknar du något eller behöver något annat? Kanske hittar du det du letar efter längre ner på sidan eller leta vidare under 'Tillvalstjänster' eller 'Rådgivning'


    PLANTERINGSRITNING

    Rekommenderas för dig som behöver hjälp med en komplett genomtänkt planteringsplan för en viktig specifik mindre yta som t.ex. entré eller rabatt vid din uteplats och som behöver fylla sin funktion och tillföra något under hela året. Du får hjälp med växtval, specifikt antal, planteringsavstånd och skötsel. 

    Planteringsplan (Placering, Plantskolekvalitet & Antal)

    Planteringsskiss

    Pris:


    Yta    <50    kvm    7.500kr

             >50    kvm    Offert 

    1st platsmöte ingår. För resor utanför 20 km radie tillkommer reseersättning.

    Växtbeskrivning & Skötsel

    Vad ingår?


    • Hembesök Vad ska sparas i eventuell befintlig plantering? Vad ska ändras? eller behöver ni kanske en helt ny plantering?


    • Inmätning av specifik yta.


    • Växtlista Komplett med alla växter som föreslås ska ingå och som passar era och platsens förutsättningar. Bilder och beskrivning på växterna med vetenskapligt latinskt och svenskt växtnamn.


    • Planteringsplan Skalenlig ritning över planteringsytan med kod som kopplas till växtlistan med antal plantor av specifik växt, placering, planteringsavstånd och vilken planskolekvalitet. Detta material underlättar växtinköp och plantering.


    • Skötselplan Beskrivning när under året och hur de olika växterna ska skötas (ex. plantering, bevattning, gödsel, beskärning.)


    • Planteringsskiss vy från viktig betraktningsvinkel för upplevelse av planteringsförslaget.


    • Motivering till rekommenderat förslag i textform.


    • Hållbara råd Generella råd i punktlista för hur du kan göra hållbarare val i din trädgård och som ofta går hand i hand med kostnads- och arbetseffektiva lösningar för dig.


    • Leverans i pdf-format per e-mail.