TRÄDGÅRDSDESIGN 2D & 3D

Dekker Trädgårdsdesign erbjuder designpaketen 'TRÄDGÅRDSDESIGN 2D' & TRÄDGÅRDSDESIGN 3D' för behov av trädgårdsplanering för hela eller en större del av tomtytan. 'PLANTERINGSRITNING' passar för en mindre del av tomten. Du väljer ett av dessa paket som passar dig bäst som bas i trädgårdsplaneringen. Under 'Tillvalstjänster' i menyn hittar du tjänster som kan läggas till i designpaketen. Hittar du inte det du söker där så kontakta mig gärna och beskriv vad du söker. Om inte jag själv kan utföra det du söker så kanske jag har kontakter som kan hjälpa dig.

TRÄDGÅRDSDESIGN

2D

Detta material ska kännas inspirerande för dig och ge en tydlig målbild, plan och struktur åt ditt egna arbete i din trädgård. Kanske kommer du att lägga ut vissa delar som stenläggning eller trallbygge till någon annan som är yrkeskunnig i just det området. Detta material uppmuntras då till att användas som ett diskussionsunderlag i samarbeten med professionella anläggare. Ta gärna en titt i Trädgårdsprojekt för att se exempel på leveranser.


 

trädgårdsdesign inspirationsboard med blandade trädgårdsbilder

Inspirationsboard

trädgårdsdesign växtlista exempel

Växtlista

trädgårdsdesign perspektivskiss på uteplats

Perspektivskiss

Pris:


Tomt    <500    kvm   11.500kr 

Tomt    <1500  kvm    15.500kr

Tomt    <2500  kvm    18.500kr

Tomt    >2500  kvm    Offert

trädgårdsdesign illustrationsplan skalenlig

Illustrationsplan

trädgårdsdesign idéskiss på planlösning av trädgård

Planlösning idéskiss

Vad ingår?


 • Idéskisser genomgång Vi går tillsammans igenom övergripande planlösningsidéer och väljer eller kombinerar idéer som arbetas igenom noggrannare.


 • Skalenlig färglagd Illustrationsplan utifrån vald övergripande planlösningsidé med övergripande rumsindelning med häckar, gångstråk, lekyta, sittplatser, fasta konstruktioner, planteringsytor och förslag till hårda materialval och stenläggning.


 • Perspektivskiss 1-3st, från viktiga betraktningsvinklar för upplevelse av trädgårdsförslaget.


 • Inspirationsboard med bilder och färgpalett som beskriver känslan i din nya trädgård med växter, sten- och trämaterial som passar arkitekturen på din bostad och nära omgivning.


 • Växtförslag på några viktiga tåliga karaktärsväxter som häckar, prydnadsbuskar och träd som passar era och platsens förutsättningar.


 • Växtlista med bilder på föreslagna växter med vetenskapligt latinskt och svenskt växtnamn och beskrivning.


 • Hållbara råd Generella råd i punktlista för hur du kan göra miljövänliga val i din trädgård och som ofta går hand i hand med kostnadseffektiva lösningar för dig.


 • Leverans Överlämning med genomgång på plats och leverans i pdf-format.


Saknar du något eller behöver något annat? Kanske hittar du det du letar efter längre ner på sidan eller leta vidare under 'TILLVALSTJÄNSTER' eller 'RÅDGIVNING'


TRÄDGÅRDSDESIGN

3D

Ibland kan det vara svårt att se framför sig hur trädgården kommer att bli med en platt ritning sett rakt ovanifrån. Med tillägg av 3d bilder och animation får du en större förståelse för hur din nya trädgård kommer att bli och upplevas med arkitekturen, växter och material tillsammans. 3d materialet kan även förenkla kommunikationen mellan dig och professionella anläggare. Ta gärna en titt i Trädgårdsprojekt för att se exempel på leveranser.

trädgårdsdesign 3d stillbild i perspektiv

3d Stillbilder

trädgårdsdesign 3d översiktsbild över trädgård

3d Översiktsbild

trädgårdsdesign illustrationsplan skalenlig

Illustrationsplan

trädgårdsdesign perspektivskiss på uteplats

Planlösning idéskiss

Pris:


Tomt    <500    kvm    17.500kr 

Tomt    <1500  kvm    21.500kr

Tomt    <2500  kvm    24.500kr

Tomt    >2500  kvm    Offert 

3d Animation

trädgårdsdesign inspirationsboard med blandade trädgårdsbilder

Inspirationsboard

trädgårdsdesign växtlista exempel

Växtlista

Vad ingår? • Idéskisser genomgång Vi går tillsammans igenom övergripande planlösningsidéer och väljer idé att arbeta igenom noggrannare.


 • Skalenlig färglagd Illustrationsplan utifrån vald övergripande planlösningsidé med övergripande rumsindelning med häckar, gångstråk, lekyta, sittplatser, fasta konstruktioner, planteringytor och förslag till hårda materialval och sten- och mönsterläggning.


 • Inspirationsboard med bilder och färgpalett som beskriver känslan i din nya trädgård med växter, sten- och trämaterial som passar arkitekturen på din bostad och nära omgivning.


 • 3d konceptskiss på hårdgjorda konstruktioner som t.ex. pergola, spaljéer.


 • 3d stillbilder fotorealistiska på viktiga vyer för upplevelse av trädgården.


 • 3d animation ca 1min. trädgårdsvandring genom din nya trädgård.


 • Växtförslag flertalet viktiga tål karaktärsväxter som träd häckar, prydnadsbuskar och perenner (fleråriga blommor) som passar era och platsens förutsättningar.


 • Växtlista med bilder på föreslagna växter med vetenskapligt latinskt och svenskt växtnamn och beskrivning.


 • Materialförslag Lista på specifika förslag till hårda material som sten och trä med dimensioner, ytbehandling och fogar.


 • Hållbara råd Generella råd i punktlista för hur du kan göra miljövänliga val i din trädgård och som ofta går hand i hand med kostnadseffektiva lösningar för dig.


 • Leverans Överlämning med genomgång på plats och leverans i pdf-format. Animation i MP4-format.Saknar du något eller behöver något annat? Kanske hittar du det du letar efter längre ner på sidan eller leta vidare under 'TILLVALSTJÄNSTER' eller 'RÅDGIVNING'


PLANTERINGSRITNING

Rekommenderas för dig som behöver hjälp med en komplett genomtänkt planteringsplan för en viktig specifik mindre yta som entré, plantering vid terrass eller placerad vid vardagsrumsfönstret och som behöver fylla sin funktion under hela året.

Planteringsplan

Planteringsskiss

Pris:

Yta    <50    kvm    6.500kr

Växtbeskrivning

Vad ingår?

 • Hembesök Vad ska sparas i eventuell befintlig plantering? Vad ska ändras? eller behöver ni kanske en helt ny plantering?


 • Inmätning av specifik yta.


 • Växtlista Komplett med alla växter som föreslås ska ingå och som passar era och platsens förutsättningar. Bilder och beskrivning på växterna med vetenskapligt latinskt och svenskt växtnamn.


 • Planteringsplan Skalenlig ritning över planteringsytan med kod som kopplas till växtlistan med antal plantor av specifik växt, placering, planteringsavstånd och vilken planskolekvalitet. Detta material underlättar växtinköp och plantering.


 • Skötselplan Planteringsanvisning och beskrivning när under året och hur de olika växterna ska skötas (ex. plantering, bevattning, gödsel, beskärning.)


 • Planteringsskiss vy från viktig betraktningsvinkel för upplevelse av planteringsförslaget.


 • Motivering till rekommenderat förslag i textform.


 • Hållbara råd Generella råd i punktlista för hur du kan göra miljövänliga val i din trädgård och som ofta går hand i hand med kostnadseffektiva lösningar för dig.


 • Leverans i pdf-format per e-mail.