ENPLANSVILLA MED PERGOLA

På den plana villatomten på 1200kvm fanns i stort sett en enda stor gräsyta med en uteplats i betongsten och en nyligen planterad ligusterhäck runt tomten, men som under en sträcka hade svårt att etablera sig. Med en begränsad budget önskade sig barnfamiljen främst en mysig insynsskyddad uteplats med omgivande plantering, en köksodling, en lekhörna, några fruktträd och bärbuskar.


Betongstenen vid uteplatsen blev markunderlag vid köksodlingen och ersattes med ett trädäck. Dess placering i jämnnivå med vardagsrummets parkettgolv ger en upplevelse av ett större vardagsrum, speciellt sommartid då altandörren i vardagsrummet ofta står öppen. Även trädäckets låga placering nära marknivå suddar ut gränsen mellan inne och ute. Kvällstid och vintertid förstärks denna känsla av trädgårdsbelysningen på plantering och växtspaljé vid tomtens gränser, som är väl synliga från vardagsrummets stora fönster.

trädgårdsdesign 3d-vy över villatomt från gatan

3d bild - Designförslag, Vy från gata

trädgårdsdesign vy från gatan i oktober

Foto - Efter anläggning, Vy från gata (Oktober)

trädgårdsdesign vy från parkering i januari

Foto - Efter anläggning, Vy från gata (Januari)

tradgardsdesign 3d stillbild över uteplats med pergola

3d bild - Designförslag, uteplats med pergola

trädgårdsdesign pergola med klätterros i juli

Foto - Efter anläggning, uteplats med pergola (Juli)

trädgårdsdesign pergola med kvällssol i september

Foto - Efter anläggning (September)

trädgårdsdesign pergola i snö i januari

Foto - Efter anläggning (Januari)