LUMMIG STADSTRÄDGÅRD

Denna tegelvilla från 1960-talet, omgiven av grönska och berg, var placerad i ett lugnt bostadsområde nära stadskärnan, naturområde och hav. Familjen ville ha en lite mer struktur och ordning med modernare känsla i trädgården. I nuläget fanns uppvuxen växtlighet med en mer romantisk- och torparstil i växtvalet.

Familjen med barn ville bevara bärbuskar och skapa mer yta för odling. Barnens intresse för lek i sandlåda och gungor hade bytts till studsmatta och bad. Familjen ville nu förbereda trädgården för framtida tonårshäng med spabad och mysiga sittplatser. På villans baksida, där solen fanns största delen av dagen, fanns ett förfallande plank i anslutning till trädäck. Denna fungerade som insynsskydd då den gröna häcken tappat sina blad. Entrén ville man göra mer inbjudande och här satt familjen gärna i morgonsolen.


Det befintliga trädäcket som omgav större delen av villan var i gott skick och fick utgöra grunden i den nya planen. Baksidans öppenhet önskades bevara som lekyta och en naturfärgad pergola med nytt plank fick utgöra skydd för gassande sol och insynsskydd. En spabadsavdelning planerades in där barnens nuvarande lekavdelning var placerad. De outnyttjade gräsytorna som inte var i direkt blickfång, men i nära anslutning till kök, fick utgöra odlingsområde. Den nu jämngröna grönskan i trädgården fick växtförslag som gav kontraster i bladfärg. Prydnadsgräs och yviga perenner planerades in som en mjuk kontrast mot hårda träkonstruktioner.

trädgårdsdesign 2d illustrationsplan skalenlig

Illustrationsplan

trädgårdsdesign 2d illustrationsplan skalenlig

Idéskiss - Designförslag, uteplats med pergola

trädgårdsdesign 2d illustrationsplan skalenlig

Idéskiss - Designförslag med odling vid gavelsida

trädgårdsdesign 2d illustrationsplan skalenlig

Idéskiss - Designförslag spaområde

trädgårdsdesign 2d illustrationsplan skalenlig

Materiallista

trädgårdsdesign illustrationsboard med inspirationsbilder för trädgård

Bilder i Inspirationsboard är lånade från internet för inspiration och inte utförda av Dekker Trädgårdsdesign.

trädgårdsdesign illustrationsboard med inspirationsbilder för trädgård

Foto - Nuvarande uteplats

trädgårdsdesign illustrationsboard med inspirationsbilder för trädgård

Foto - Nuvarande gavelsida

trädgårdsdesign illustrationsboard med inspirationsbilder för trädgård

Foto - Nuvarande lekområde

trädgårdsdesign illustrationsboard med inspirationsbilder för trädgård

Växtlista (del av)