MODERN RADHUSTRÄDGÅRD

Familjen hade nyligen byggt ett uterum där man gärna umgicks med familj och vänner under större delen av året. Resterande del av den lilla trädgården användes väldigt lite, då trädgården hade mycket insyn från omkringliggande radhus och dess trädgårdar. Familjen ville gärna få samma inneslutande trygga känsla i övriga delar av trädgården som nu fanns i uterummet. Ett stort intresse var matlagning och man ville också gärna få plats med utekök och möjligtvis en liten bar. Familjen reste gärna bort på semester och torktåliga växtlighet och lättskött var då önskvärt. Man gillade ordning och reda och eftersträvade gärna en harmonisk & modern medelhavskänsla i trädgården.


I den nuvarande rektangulära trädgården letades blicken fram till dess innehållslösa hörn. För att leda istället leda runt blicken ritades en rundad geometrisk grundform in med rabattkant i cortenstål. Detta gav också trädgården en mer inneslutande känsla. I dess hörn skapades då också ytor för växtlighet. Nivåskillnader i grundformen skapade funktionella sittytor och passager. En svartlaserad pergola med utekök ritades in i samband med uterummet. Granitkeramik som markbeläggning vid uteköket medgjorde enkel rengöring. Arkitektoniska klotkörsbärsträd med tätt löv- och grenverk ger insynsskydd mot grannar under både sommar- och vinterhalvår. Växtlighet i silvriga färgtoner, med kryddväxter och prydnadsgräs ger en medelhavskänsla.  

trädgårdsdesign 2d illustrationsplan skalenlig

Illustrationsplan med Materailförslag

trädgårdsdesign 2d illustrationsplan skalenlig

3d bild - Designförslag uteplats med utekök

trädgårdsdesign 2d illustrationsplan skalenlig

Idéskiss - Designförslag uteplats med utekök

trädgårdsdesign 2d illustrationsplan skalenlig

Idéskiss - Designförslag, utblick uteplats

trädgårdsdesign 2d illustrationsplan skalenlig

Växtlista

trädgårdsdesign illustrationsboard med inspirationsbilder för trädgård

Bilder i Inspirationsboard är lånade från internet för inspiration och inte utförda av Dekker Trädgårdsdesign.

trädgårdsdesign illustrationsboard med inspirationsbilder för trädgård

Foto - Nuvarande uteplats

trädgårdsdesign illustrationsboard med inspirationsbilder för trädgård

3d bild - Designförslag uteplats

trädgårdsdesign illustrationsboard med inspirationsbilder för trädgård

Foto - Nuvarande utblick uteplats

trädgårdsdesign illustrationsboard med inspirationsbilder för trädgård

Växtlista