SEKELSKIFTESVILLA PÅ LANDET

Denna fina sekelskiftesvilla från 1890-talet med 2200kvm tomt, var renoverad på 90-talet. Familjen ville återskapa det tidstypiska i arkitektur och trädgård som försvunnit genom åren. Den lätt sluttande trädgården var öppen med fin utsikt över odlingsfält, men samtidigt med en hel del insyn från näraliggande villor. Familjen var intresserad av miljötänk i trädgården och odlade en hel del för eget bruk vid en annan del av gården. De ville ha hjälp med att få nya idéer att skapa en mysigare och mer avslappnad trädgård att vara och leka i och använda mer av den stora tomtytan. Det nuvarande trädäcket intill husfasad var alldeles för litet och för exponerat för både gassande sol och insyn. Planer fanns även på att uppföra ett orangeri.


Formell grundplan med symmetri i hårdlagda ytor och växtplacering nära huset. Låga klippta infattningshäckar nära fasad och friare naturträdgårdskänsla mot tomtens gränser, där större ängsytor och friväxande bärbuskar skapar tidstypisk rumslighet. Natursten, trä och gjutjärn i hårda material. Sittytor i trädgården under fruktträden där familjen kan fira kalas och fika. Lökväxter, gammeldags perenner, syrénhäck och bärbuskar passade in i denna sekelskiftesträdgård.

trädgårdsdesign 2d illustrationsplan skalenlig

Illustrationsplan med Materialförslag

trädgårdsdesign 2d illustrationsplan skalenlig

Idéskiss - Entré

trädgårdsdesign 2d illustrationsplan skalenlig

Idéskiss - Fruktlund med äng, lekyta och sittplatser

trädgårdsdesign 2d illustrationsplan skalenlig

Idéskiss - Baksida

trädgårdsdesign 2d illustrationsplan skalenlig

Växtlista (del av)

trädgårdsdesign illustrationsboard med inspirationsbilder för trädgård

Bilder i Inspirationsboard är lånade från internet för inspiration och inte utförda av Dekker Trädgårdsdesign.

trädgårdsdesign illustrationsboard med inspirationsbilder för trädgård

Foto - Nuvarande Entré

trädgårdsdesign illustrationsboard med inspirationsbilder för trädgård

Foto - Nuvarande fruktträd & lekyta

trädgårdsdesign illustrationsboard med inspirationsbilder för trädgård

Foto - Nuvarande baksida

trädgårdsdesign illustrationsboard med inspirationsbilder för trädgård

Växtlista (del av)