SKÅNELÄNGA 1700-tal 

trädgårdsdesign 3d översiktsbild över hela tomten

3d Animation - Designförslag presenterat som trädgårdsvandring 

trädgårdsdesign 2d inspirationsboard med trädgårdsbilder

Bilder i Inspirationsboard är lånade från internet för inspiration och inte utförda av Dekker Trädgårdsdesign.

trädgårdsdesign 3d stillbild över allé med lavendelhäck

3d bild - Baksida parterr

trädgårdsdesign 3d stillbild över grusbelagd gång

3d bild - Grusgång

trädgårdsdesign handskiss över baksida med träd och häck

Idéskiss - Baksida

trädgårdsdesign handskiss över entré med träd och häckar

Idéskiss - Framsida

trädgårdsdesign växtlista

Växtlista

En skånelänga med 1700-tals karaktär och tomt på ca 3500 kvm, placerad på den öppna landsbygden upplevdes av ägare som för öppen och blåsig. De önskade sig mer rumsindelning med möjlighet till ett flertal härliga sittplatser med fina utblickar. En tilltänkt pool med placering var redan fastställd. Kundfamiljen var trädgårdsintresserade med öppen inställning till budget.


Grundstrukturen i trädgårdsförslaget har en symmetrisk och formell uppbyggnad av gröna häckar som ger en fin stomme i trädgården året runt och ger koppling till tidstypiska 1700-tals trädgårdar. Den strama strukturen lättas upp med naturliga, romantiska, moderna och medelhavsinslag i olika trädgårdsrum och växtval. För att skapa en naturlig övergång till landskapet utanför och hålla trädgårdsunderhåll på en rimlig nivå så föreslås naturlika, fria planteringar i trädgårdens yttre gränser längs långsidorna.


Examensprojekt i den avancerade trädgårdsdesignkursen 'Trädgårdsdesign Hortum' Trädgårdsakademin, TRGA.

trädgårdsdesign 2d visar skalenlig illustrationsplan

Illustrationsplan

trädgårdsdesign 3d stillbild ovan perspektiv över pool och pergola

3d bild - Översikt baksida

trädgårdsdesign 3d stillbild över stenlagd uteplats

3d bild - Baksida vy sittplatser

trädgårdsdesign 3d stillbild från ovan visar entré med 1700-tals influenser

3d bild - Översikt framsida

trädgårdsdesign baksida före

Foto nuvarande - Baksida

trädgårdsdesign entré före

Foto nuvarande - Framsida

"Du har ett gott öga för gestaltning och gör bra vägval i ditt eleganta förslag, väl förankrat i kundens önskemål och helt passande för en trädgård i den stora skalan."


"Din uppdelning av trädgården och dess rum känns smått genial och det är ett av det mest genomtänkta och väl utförda arbeten jag sett i den här kursen. Väldigt imponerande."


Betyg: MVG+


Robert Simonis


Trädgårdsingenjör och lärare Trädgårdsakademin