SKOGSNÄRA TRÄDGÅRD

Denna nybyggda villa låg i ett nytt mindre bostadsområde med utblick mot en öppen tallskog från tomtens baksida. Ett stort trädäck i anslutning till villan och en stor gräsyta var nyligen anlagd. Småbarnsfamiljen var intresserade av lek och ätligt i trädgården och ville nu planera för en funktionell trädgård i dagsläget, men även hur den kunde anpassas för deras behov i framtiden . Föräldrarna hade viss oro att småbarnen skulle kunna förvinna ut i skogen och man ville förhindra att rådjur tog sig in. Samtidigt var skogen härlig och en stor anledning till att man valt att flytta hit. Den öppna gräsytan på baksidan passade bra för lekar, men saknade skugga i den heta sommarsolen. Familjen funderade att på sikt bygga inglasat uterum eller växthus och önskade mer möjlighet till odlingsyta i takt med att med att barnen blev äldre. Familjen önskade en modern, avslappnad trädgård med inslag av den romantiska och naturliga trädgårdsstilen.


Friväxande buskar och prydnadsgräs i olika höjder, i vita och grå toner, med ätbart i framkant fick utgöra ett svårgenomträngligt buskage som ett mellanskikt framför den höga tallskogen. I blickfånget föreslogs en smidesgrind som föräldrarna hade kontroll över. Det böljande buskaget med uppstammade buskträd och ett par fruktträd ger naturliga inramningar till sittplatser med skugga. En pergola i samband med inglasat uterum på det stora trädäcket ger möjligheter till sittplatser under hela året och i olika slags väder. Ett odlingsområde med lite mer romantiska inslag planerades in, med placering fritt i förhållande till annat och kan anläggas när behov och möjlighet finns.

trädgårdsdesign 2d illustrationsplan skalenlig

Illustrationsplan med Materialförslag

trädgårdsdesign 2d illustrationsplan skalenlig

 Växtförslag - Buskplantering kombination

trädgårdsdesign 2d illustrationsplan skalenlig

Växtlista (del av)

trädgårdsdesign illustrationsboard med inspirationsbilder för trädgård

Bilder i Inspirationsboard är lånade från internet för inspiration och inte utförda av Dekker Trädgårdsdesign.

trädgårdsdesign illustrationsboard med inspirationsbilder för trädgård

Behovsanalys - stöd vid val av konstruktion

trädgårdsdesign illustrationsboard med inspirationsbilder för trädgård

Växtlista (del av)