VILLATOMT I BERGSLÄNT

trädgårdsdesign 3d översiktsbild av trädgård från ovan i perspektiv

3d Animation - Designförslag presenterat som en trädgårdsvandring

trädgårdsdesign illustrationsboard med inspirationsbilder för trädgård

Bilder i Inspirationsboard är lånade från internet för inspiration och inte utförda av Dekker Trädgårdsdesign.

trädgårdsdesign 3d visar trädäck med lekfulla planteringar

3d Bild - Designförslag Uteplats

trädgårdsdesign 3d visar träplank och grusbelagd gång

3d Bild - Designförslag Gång

trädgårdsdesign 3d visar trätrall med spaljé

3d Bild - Designförslag Uteplats och Baksida

trädgårdsdesign idéskiss på entré med träd

Idéskiss - Designförslag Entré

Denna villa på nyanlagd tomt på ca 800kvm i tätbebyggt villaområde var i ett behov av snabbt insynsskydd runt tomten för att skapa trivsel. En stor utmaning i detta fanns i det tunna jordlagret och insyn på olika nivåer från intilliggande hus. Eftersträvansvärt var att använda de material som redan fanns på plats för att spara på ägarnas resurser då de ville kunna anlägga så mycket som möjligt själva, men även spara på naturresurser genom att ta tillvara på de investeringar av material och transporter som nyligen gjorts.


En önskan var att ta bort gräsytan vid trädäcket för att förenkla underhåll av tomten. I förslaget ersattes gräsytan med trädäck och inbyggd jacuzzi, planteringar och sandlåda. Vissa delar av det befintliga träräcket som stoppar utblicken från vardagsrummet föreslogs användas till plank med kläng- och klätterväxter vid tomtgräns. Tomtens framsida med lekyta i gräs föreslogs få mer rumsbildning med häckar och buskar för att skapa trivsel och skydd från gatutrafik.


trädgårdsdesign 2d illustrationsplan skalenlig

Illustrationsplan med Materialförslag

trädgårdsdesign presenterar växtlista

Växtlista

trädgårdsdesign villatomt före foto

Foto nuvarande - Uteplats

trädgårdsdesign villatomt före foto

Foto nuvarande - Gång

trädgårdsdesign villatomt före foto

Foto nuvarande - Uteplats och Baksida

trädgårdsdesign villatomt före foto

Foto nuvarande - Entré