PROCESS VID DESIGNPAKET


1) Beställning

Du väljer ett Trädgårdsdesignpaket som passar dig som utgångsläge, eller så kontaktar du mig och vi diskuterar hur jag kan hjälpa dig. Du kanske lägger en beställning på en Rådgivning först så får du känna efter om du tror detta skulle kunna passa dig lite längre framöver.


2) Checklista

 Efter beställning av ett designpaket skickas en länkt till en Checklista per e-mail som du/ni fyller i för en bättre förståelse för era behov, önskningar och förutsättningar i er trädgård.


3) Tomtkarta

Innan hembesöket tar ni fram en skalenlig tomtkarta, mäter in ytor och ritar in befintlig stenläggning, altan, växtlighet som ni vill spara m.m. med måtthänvisning till dimensioner och placering. Om ni vill att jag genomför mätningen av er trädgårdsyta så tillkommer en tillvalsbeställning och kostnad för en Inmätning. Skala 1:200 eller 1:100 fungerar oftast bra på 'normalstora' tomter. (Bäst är om tomtytan passar in fint på ett pappersformat i A3 420x297 mm). En ungefärlig tomtkarta kan man hitta på hitta.se eller eniro.se. Denna information ger tillräckligt med underlag för att ta fram en Illustrationsplan.


4) Hembesök

Vid hembesöket klarar vi ut alla frågetecken och genomför överenskommelse. Vi går tillsammans igenom platsens förutsättningar, era behov och önskemål med checklistan som bas. Jag fotograferar tomtytan. Besöket tar ca 1-1,5h


5) Idégenerering

Först sammanställs en Inspirationsboard med bilder på material, växter, färger m.m. som beskriver känslan och visionen i er nya trädgård. Sedan skissas idéer på

specifika ytor, helheten och rumsligheten med trädgårdens tak, väggar och golv & eventuella uppbyggda konstruktioner. Beroende på val av designpaket genomförs idéskisser i perspektiv på foton från betydelsefulla platser i trädgården.


6) Idéval och revidering

Vi går tillsammans igenom idéerna hemma hos er. Om ni behöver får ni tid att diskutera för gemensamma val och beslut om hur vi går vidare. Besöket tar ca 1,5h. Återkoppling med beslut från er efter detta möte måste ske inom 2 veckor efter hembesöket, om inget annat beslutats under mötet. Annars fattas beslut av Dekker Trädgårdsdesign. Om ni efter detta revideringstillfälle vill göra ändringar tillkommer en extra kostnad beroende på hur omfattande ändringarna är.


7) Illustrationsplan & växt- och materialval

Ett genomarbetat designförslag i form av en färglagd skalenlig Illustrationsplan tas fram. Denna illustrationsplan hänvisar till växt- och materialval. Vid beställning av Trädgårdsdesign 3d framställs här 3d-bilder som visar hur material, färg, växter och konstruktioner kommer att se ut i detalj, tillsammans med husets arkitektur. Dessa bilder ger en god visuell bild av hur trädgården kommer att upplevas när växtligheten haft några år på sig att växa till sig, för det tar tid. 


8) Överlämning

Vi träffas en sista gång och tar en genomgång av det slutgiltiga leveransmaterialet presenterat i pdf-format. Besöket tar ca 1h. Passa även på att ställa frågor som kan vara till hjälp för er i er fortsatta process!


9) Fortsättning

Ni kan alltid kontakta mig igen om ni vill ha ytterligare hjälp.

Läs mer under 'TILLVALSTJÄNSTER'

 

 

 

 

Att tänka på: 


Leveransmaterialet i designpaketen är inte tillräckligt för en direkt överlämning till professionell anläggare. Om detta görs finns en risk att resultatet inte möter den framtagna trädgårdsplanen på ett önskvärt sätt ur ett estetiskt perspektiv. För att undvika detta rekommenderas att involvera anläggare i ett tidigt stadie i designprocessen, vilket också hjälper er att få större insikt i anläggningskostnader. Det är dock inte alltid så lätt att hitta anläggare i tid. Ett alternativ är att konsultera mig igen när anläggning ska påbörjas för att säkerställa att den nya trädgårdsplanen nås på bästa möjliga sätt.

Läs mer under 'ANLÄGGNINGSKONSULTATION'

 

Jag fotograferar, dokumenterar och förbehåller mig rätten att använda trädgårdsbilder som referens på min hemsida och i marknadsföringsmaterial. Självklart utan adresser, namn etc. som kan kopplas till dig som kund.