HÖRNTOMT I STOCKHOLM

Detta designförslag genomfördes på distans. Läs mer här om tjänsten Trädgårdsdesign på Distans.


Denna hörntomt låg vid en bilfri gata, men familjen saknade en privatare känsla med skydd från insyn från näraliggande hus och förbipasserade. I trädgården ville familjen få till en mysig och lummig trädgård där de kunde hänga avslappnat med familj och vänner. Samtidigt ville familjen inte mura in sig och gärna vara en fin trädgård även för förbipasserande.

Tomten mot syd användes i dagsläget bara som passage för att ta sig till bostadsområdets parkering. Baksidans trädäck med uteplats hade insyn och här i öst nåddes ytan inte av solljuset under någon längre tid. På framsidan befann sig familjen mest då man här hade ett äldre förråd som blockerade insyn till uteplats och kök.


I designförslaget föreslogs ett nytt förråd placerat mot syd. Här var placeringen optimal för förvaring av cyklar och trädgårdsredskap och ger även helt insynsskydd från grannarnas uterum. Dessutom skapade förrådet en rumslighet på långsidan. En spegel placerad på gavelsidan ger upplevelsen av ett fönster. Baksidans stora trädäck med nivåer förlängde vardagsrummet och gav större möjlighet till njutning av morgonsol.


Långsidan föreslogs få ett par pergolaliknande konstruktioner med klätterväxter för varierat insynsskydd och spänning. Här blev den optimala platsen för familjens odling. Gångvägen till husets entré föreslogs flytta mot syd för att skapa en mer funktionell gräsyta mot framsida. Här föreslogs ytterligare ett par fruktträd för att skapa lummighet och insynsskydd sommartid. En uteplats under pergola med klätterväxt gav rumslighet och insynsskydd. Ett trädäck på framsidans uteplats fram till farstukvist gör att familjen nu kunde röra sig barfota mellan uteplats och kök.


illustrationsplan projekt hörntomt i stockholm

Illustrationsplan

perspektivskiss från ovan projekt hörntomt i stockholm

Idéskiss - Översikt

perspektivskiss uteplats med förråd och växtlighet projekt hörntomt i stockholm

Idéskiss - Uteplats baksida

illustrationsplan med beskrivning till designförslag projekt hörntomt i stockholm

Planlösning - Beskrivning av designförslaget

illustrationsplan med beskrivning till designförslag projekt hörntomt i stockholm

Planlösning - Beskrivning av designförslaget

inspirationsboard projekt hörntomt i stockholm

Bilder i Inspirationsboard är lånade från internet för inspiration och inte utförda av Dekker Trädgårdsdesign.

foto före från ovan projekt hörntomt i stockholm

Foto nuvarande - Översikt

foto före uteplats projekt hörntomt i stockholm

Foto nuvarande - Uteplats baksida

illustrationsplan med beskrivning till designförslag projekt hörntomt i stockholm

Planlösning - Beskrivning av designförslaget