HÅLLBAR SKOLGÅRD MED 'LEKOTOPER' 

En Montessoriskola, klass 0-6, var i stort behov av förslag till uppdatering av deras skolgård. Man ville utveckla en utemiljö som var förankrad i Montessoripedagogiken som framhäver naturens kretslopp betydelse för barns lärande och utveckling, men även Skolverkets krav på skolors miljöarbete. Drivkraften för att skapa en inspirerande och hållbar utemiljö över tid fanns här; Tillsammans med engagerade pedagoger, elever och föräldrar var man villig att stötta vid både anläggning och underhåll. I ett tidigare skede hade barnens önskemål och behov samlats in och strukturerats av skolans pedagoger.


I den inledande fasen studerades platsens förutsättningar. Genom att identifiera potentialen i befintliga resurser såsom markmaterial, växtlighet och konstruktioner, var det möjligt att både minska miljöpåverkan och spara på kostnader vid anläggning.


Genom studier av den senaste forskningen om utformning av för barn- och ungdomars utemiljöer från SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) upptäcktes begreppet ’Lekotoper’ vilket blev en ledande inspirationskälla. 'Lekotoper' är naturlika miljöer där barn tillåts vara kreativa och där lekmiljöerna även bidrar till olika ekosystemtjänster.

Läs här mer om 'LEKOTOPER'


I det nya förslaget skapades olika spännande leklandskap som flätar samman barnens olika behov av lek i varierande biotoper. Här gavs förslag till fler förutsättningar för lärande i utemiljön. Även förslag till hur utemiljön skulle kunna användas på olika sätt vid olika behov under skolåret.


KONTAKTA MIG gärna om ni vill veta mer om projektet!


Kanske vill ni att jag kommer ut till er på plats och berättar mer om detta spännande projekt och hur man kan hantera utmaningarna som finns med att skapa inspirerande utemiljöer för barn! Har ni en miljö där ni skulle vilja skapa något liknande så hjälper jag gärna till!!


Läs även gärna mer om utformning av barns utemiljöer under 'OFFENTLIG UTEMILJÖ'

3d Animation - Rundvandring

inspirationsboard projekt hållbar skolgård med lekotoper

Bilder i Inspirationsboard är lånade från internet för inspiration och inte utförda av Dekker Trädgårdsdesign.

3d stillbild översikt projekt hållbar skolgård med lekotoper

3d bild - Överblick Trädgårdslandskap

3d stillbild sanddynlandskap projekt hållbar skolgård med lekotoper

3d bild - Sanddyn-landskap med ökad topografi och skugga

3d stillbild leksaksutlåning och sandlek projekt hållbar skolgård med lekotoper

3d bild - Bod för leksaksutlåning, grönska och vattenlek

3d stillbild skolbyggnad med växtlighet projekt hållbar skolgård med lekotoper

3d bild - Scen med matplatser och läktare med lek

3d stillbild uteklassrum och lekbäck projekt hållbar skolgård med lekotoper

3d bild - Uteklassrum och Lekbäck

3d stillbild över topografi projekt hållbar skolgård med lekotoper

3d bild - Trädgårdslandskap med ökad topografi

illustrationsplan projekt hållbar skolgård med lekotoper

Illustrationsplan - med översikt av föreslagna funktioner

kärnord till inspiration projekt hållbar skolgård med lekotoper

Kärnord - Projekt inspiration

foto före översikt projekt hållbar skolgård med lekotoper

Foto nuvarande - Överblick

foto före sandlek projekt hållbar skolgård med lekotoper

Foto nuvarande - Plan sandyta utan skugga

foto före bod och sandlek projekt hållbar skolgård med lekotoper

Foto nuvarande - Bod och öppen yta

foto före skolbyggnad projekt hållbar skolgård med lekotoper

Foto nuvarande - Asfalterad yta

3d stillbild leksnår och kojor projekt hållbar skolgård med lekotoper

3d bild - Leksnår med skugga

3d stillbild hela skolgården ovan projekt hållbar skolgård med lekotoper

3d bild - Översikt utformningsförslag