LUMMIG STADSTRÄDGÅRD

Denna tegelvilla från 1960-talet, omgiven av grönska och berg, var placerad i ett lugnt bostadsområde nära stadskärnan, naturområde och hav. Familjen ville ha en lite mer struktur och ordning med modernare känsla i trädgården. I nuläget fanns uppvuxen växtlighet med en mer romantisk- och torparstil i växtvalet.

Familjen med barn ville bevara bärbuskar och skapa mer yta för odling. Barnens intresse för lek i sandlåda och gungor hade bytts till studsmatta och bad. Familjen ville nu förbereda trädgården för framtida tonårshäng med spabad och mysiga sittplatser. På villans baksida, där solen fanns största delen av dagen, fanns ett förfallande plank i anslutning till trädäck. Denna fungerade som insynsskydd då den gröna häcken tappat sina blad. Entrén ville man göra mer inbjudande och här satt familjen gärna i morgonsolen.


Det befintliga trädäcket som omgav större delen av villan var i gott skick och fick utgöra grunden i den nya planen. Baksidans öppenhet önskades bevara som lekyta och en naturfärgad pergola med nytt plank fick utgöra skydd för gassande sol och insynsskydd. En spabadsavdelning planerades in där barnens nuvarande lekavdelning var placerad. De outnyttjade gräsytorna som inte var i direkt blickfång, men i nära anslutning till kök, fick utgöra odlingsområde. Den nu jämngröna grönskan i trädgården fick växtförslag som gav kontraster i bladfärg. Prydnadsgräs och yviga perenner planerades in som en mjuk kontrast mot hårda träkonstruktioner.

illustrationsplan projekt lummig stadsträdgård

Illustrationsplan

perspektivskiss designförslag uteplats projekt lummig stadsträdgård

Idéskiss - Designförslag, uteplats med pergola

perspektivskiss designförslag gavelsida projekt lummig stadsträdgård

Idéskiss - Designförslag med odling vid gavelsida

perspektivskiss designförslag spaområde uteplats projekt lummig stadsträdgård

Idéskiss - Designförslag spaområde

materialförslag projekt lummig stadsträdgård

Materialförslag

inspirationsboard projekt lummig stadsträdgård

Bilder i Inspirationsboard är lånade från internet för inspiration och inte utförda av Dekker Trädgårdsdesign.

foto före uteplats projekt lummig stadsträdgård

Foto - Nuvarande uteplats

trädgårdsdesign illustrationsboard med inspirationsbilder för trädgård

Foto - Nuvarande gavelsida

foto före garage gräsmatta projekt lummig stadsträdgård

Foto - Nuvarande lekområde

växtförslag projekt lummig stadsträdgård

Växtlista (del av)