ENPLANSVILLA MED PERGOLA

På den plana villatomten på 1200kvm fanns i stort sett en enda stor gräsyta med en uteplats i betongsten och en nyligen planterad ligusterhäck runt tomten, men som under en sträcka hade svårt att etablera sig. Med en begränsad budget önskade sig barnfamiljen främst en mysig insynsskyddad uteplats med omgivande plantering, en köksodling, en lekhörna, några fruktträd och bärbuskar.


Betongstenen vid uteplatsen blev markunderlag vid köksodlingen och ersattes med ett trädäck. Dess placering i jämnnivå med vardagsrummets parkettgolv ger en upplevelse av ett större vardagsrum, speciellt sommartid då altandörren i vardagsrummet ofta står öppen. Även trädäckets låga placering nära marknivå suddar ut gränsen mellan inne och ute. Kvällstid och vintertid förstärks denna känsla av trädgårdsbelysningen på plantering och växtspaljé vid tomtens gränser, som är väl synliga från vardagsrummets stora fönster.

3d stillbild vy från gatan projekt enplansvilla med pergola

3d bild - Designförslag, Vy från gata

foto efter höst pergola med växtlighet projekt enplansvilla med pergola

Foto - Efter anläggning, Vy från gata (Oktober)

foto efter vinter pergola med växtlighet

Foto - Efter anläggning, Vy från gata (Januari)

3d stillbild vy på pergola projekt enplansvilla med pergola

3d bild - Designförslag, uteplats med pergola

foto efter sommar pergola med växtlighet

Foto - Efter anläggning, uteplats med pergola (Juli)

foto efter plantering höst pergola med växtlighet

Foto - Efter anläggning (September)

foto efter plantering vinter pergola med växtlighet

Foto - Efter anläggning (Januari)