TRÄDGÅRDSDESIGN 2D

Detta material ska kännas inspirerande och ge en tydlig trädgårdsplan som ger en bra grund för planering med mått på ytor och stöd i växt- och materialval. Skisser på foton beskriver trädgårdsförslaget från ett par viktiga vyer och ökar förståelsen för hur det kommer att bli. Kanske kommer ni att lägga ut vissa delar av själva anläggning som stenläggning till någon annan. Detta material uppmuntras då till att användas som ett diskussionsunderlag i samarbeten med professionella anläggare.


Se nedan vad som ingår och ta gärna en titt i 'PROJEKT' för att se exempel på tidigare designprojekt och leveranser.


Läs gärna mer om själva 'PROCESSEN'.


 

Exempel på skalenlig illustrationsplan

Illustrationsplan (skalenlig och med materialförslag)

Perspektivskiss visar designföslag på uteplats med uterum

Idéskiss

Exempel på växtlista

Växtlista (1-2 A3 sidor)

Exempel på inspirationsboard med inspirationsbilder

Inspirationsboard (med lånade bilder)

perspektivskiss med designförslag till tråkig gavelsida i trädgård

Idéskiss

Pris:


Tomt    <500    kvm    15.500kr 

Tomt    <1500  kvm    18.500kr

Tomt    <2500  kvm    21.500kr

Tomt    >2500  kvm    Offert


3st platsmöten ingår. För resor utanför 20 km radie tillkommer reseersättning med 30kr/mil. (Priser inkl. moms)

Vad ingår?


 • Möte 1. Hembesök Vi utgår från era behov, drömmar och platsens förutsättningar. Vad ska sparas och tas bort? Era svar på 'Checklistan' som skickas till er innan hembesöket ger en första inblick i era behov.
  Läs mer om 'PROCESSEN'.


 • Möte 2. Idégenomgång på plats hos er. Vi går tillsammans igenom och diskuterar övergripande planlösningsidé för trädgården, väljer eller kombinerar idéer, som arbetas in i den slutliga trädgårdsplanen.


 • Möte 3. Leverans Överlämning med genomgång på plats hos er och leverans i pdf-format. Här kan ni passa på att fråga en massa om tillvägagångssättet.


Vad får ni?


 • Inspirationsboard med bilder och färgpalett som beskriver känslan i trädgårdsförslaget med växter, färgskala och hårda materialval som passar er bostads arkitektur och omgivning.


 • Idéskisser 2st, från viktiga betraktningsvinklar i trädgården. Dessa är skisser på foton för att beskriva hur det kommer bli i er trädgård med de nya idéerna.


 • Skalenlig färglagd Illustrationsplan utifrån vald övergripande planlösningsidé med övergripande rumsindelning med häckar, gångstråk, lekyta, sittplatser, fasta konstruktioner, planterings- och odlingsytor. Planen hänvisar även till en ungefärlig placering av växtval.


 • Växtförslag på några tåliga karaktärsväxter som träd, häckar, prydnadsbuskar och ett par perenna marktäckare som passar in i trädgårdsvisionen och tar hänsyn till platsens förutsättningar.


 • Växtlista med bilder på föreslagna växter med vetenskapligt latinskt och svenskt växtnamn och beskrivning.


 • Materialförslag med generella förslag på hårda material som grus, sten, metall och trä.


 • Hållbara råd Generella råd i punktlista för hur ni kan göra hållbarare val i er trädgård, vilket ofta går hand i hand med kostnads- och arbetseffektiva lösningar för er.


Saknar ni något eller behöver något annat? Kanske hittar ni det ni letar efter längre ner på sidan eller leta vidare under 'TILLVALSTJÄNSTER' eller 'RÅDGIVNING'


TRÄDGÅRDSDESIGN 3D

Ibland kan det vara svårt att föreställa sig hur trädgården kommer att bli med bara en ritning sett rakt ovanifrån. Med tillägg av 3d-bilder får ni en större förståelse för hur er nya trädgård kommer att upplevas med husets arkitektur, nya växter, hårda konstruktioner och material tillsammans. Ett 3d material förenklar även kommunikationen mellan er och professionella anläggare då ni kan visa bilder i perspektiv på hur ni vill ha det i trädgården. Här får ni även mer specifika förslag på hårda material med färg, storlek och mönsterläggning. Även fler specifika växtförslag 


Se nedan vad som ingår och ta gärna en titt i 'PROJEKT' för att se exempel på tidigare designprojekt och leveranser.


Till detta paket kan ni även enkelt lägga till en beställning av en '3d Animation' som ger en video på ca 1min trädgårdsvandring i din nya trädgård.


Läs mer om 'TILLVALSTJÄNSTER' och om 'PROCESSEN'.

3d stillbild på uteplats i radhusträdgård

3d-bild

Exempel på skalenlig färglagd illustrationsplan

Illustrationsplan (skalenlig)

exempel på växtlista

Växtlista (2-3 A3 sidor)

Pris:


Tomt    <500    kvm    22.500kr 

Tomt    <1500  kvm    25.500kr

Tomt    <2500  kvm    28.500kr

Tomt    >2500  kvm    Offert


3st platsmöten ingår. För resor utanför 20 km radie tillkommer reseersättning med 30kr/mil. (Priser inkl. moms)

3d stillbild på uteplats med utekök till radhus

3d-bild

Exempel på inspirationsboard med blandade trädgårdsbilder

Inspirationsboard (med lånade bilder)

exempel på materialförslag i trädgården

Materialförslag

Vad ingår?


 • Möte 1. Hembesök Vi utgår från era behov, drömmar och platsens förutsättningar. Vad ska sparas och tas bort? Era svar på 'Checklistan' som skickas till er innan hembesöket ger en första inblick i era behov. Läs mer om 'PROCESSEN'


 • Möte 2. Idégenomgång på plats hos er. Vi går tillsammans igenom och diskuterar övergripande planlösningsidé för trädgården, väljer eller kombinerar idéer, som arbetas in i den slutliga trädgårdsplanen.


Vad får ni?


 • Inspirationsboard med bilder och färgpalett som beskriver känslan i trädgårdsförslaget med växter, färgskala och hårda materialval som passar er bostads arkitektur och omgivning.


 • Möte 3. Leverans Överlämning med genomgång på plats hos er och leverans i pdf-format. Här kan ni passa på att fråga en massa om tillvägagångssättet.


 • Inspirationsboard med bilder och färgpalett som beskriver känslan i trädgårdsförslaget med växter, färgskala och hårda materialval som passar er bostads arkitektur och omgivning.


 • 3d konceptskiss på eventuella hårdgjorda konstruktioner som t.ex. pergola, spaljéer.


 • 3d-bilder 3st på viktiga vyer för upplevelse av den nya trädgården.


 • Skalenlig färglagd Illustrationsplan utifrån vald övergripande planlösningsidé med övergripande rumsindelning med häckar, gångstråk, lekyta, sittplatser, fasta konstruktioner, planterings- och odlingsytor. Planen hänvisar även till en ungefärlig placering av växtval.


 • Växtförslag på viktiga tåliga karaktärsväxter som träd, häckar, prydnadsbuskar, marktäckare och karaktärsgivande perenner som passar in i trädgårdsvisionen och tar hänsyn till platsens förutsättningar.


 • Växtlista med bilder på föreslagna växter med vetenskapligt latinskt och svenskt växtnamn och beskrivning.


 • Materiallista med förslag på hårda material som grus, sten, metall och trä och förslag på färg och mönsterläggning.


 • Hållbara råd Generella råd i punktlista för hur ni kan göra hållbarare val i er trädgård och som ofta går hand i hand med kostnads- och arbetseffektiva lösningar för er.


 • Leverans Överlämning med genomgång på plats och leverans i pdf-format.


Här går det att enkelt lägga till en beställning på en 3d-Animation som visar hela den nya trädgården. Saknar ni något eller behöver något annat? Kanske hittar ni det du letar efter längre ner på sidan eller leta vidare under 'TILLVALSTJÄNSTER' eller 'RÅDGIVNING'


    PLANTERINGSRITNING

    Rekommenderas för er som behöver hjälp med en komplett genomtänkt planteringsplan för specifik mindre yta som är extra betydelsefull för er. Det kan vara en entré som behöver fylla sin funktion och tillföra något under hela året. Ni får hjälp med växtval, specifikt antal, planteringsavstånd och skötsel. 

    exempel på planteringsplan med växter och antal

    Planteringsplan (placering, plantskolekvalitét, antal)

    exempel på planteringsskiss med växters placeing höjd och färg

    Planteringsskiss

    exempel på växtlista med skötselbeskrivning

    Växtbeskrivning och skötsel

    Pris:


    Yta    <50    kvm    11.500kr

             >50    kvm    Offert 

    1st platsmöte ingår. För resor utanför 20 km radie tillkommer reseersättning 

    Vad ingår?


    • Hembesök Vad ska sparas i eventuell befintlig plantering? Vad ska ändras? eller behöver ni kanske en helt ny plantering?


    • Inmätning av specifik yta.


    Vad får ni?


    • Växtlista Komplett med alla växter som föreslås ska ingå och som passar era och platsens förutsättningar. Bilder och beskrivning på växterna med vetenskapligt latinskt och svenskt växtnamn.


    • Planteringsplan Skalenlig ritning över planteringsytan med kod som kopplas till växtlistan med antal plantor av specifik växt, placering, planteringsavstånd och vilken planskolekvalitet. Detta material underlättar växtinköp och plantering.


    • Skötselplan Beskrivning när under året och hur de olika växterna ska skötas (ex. plantering, bevattning, gödsel, beskärning.)


    • Planteringsskiss vy från viktig betraktningsvinkel för upplevelse av planteringsförslaget.


    • Motivering till rekommenderat förslag i textform.


    • Hållbara råd Generella råd i punktlista för hur du kan göra hållbarare val i din trädgård och som ofta går hand i hand med kostnads- och arbetseffektiva lösningar för dig.


    • Leverans i pdf-format per e-mail.