SAGOLIKT I NIVÅSKILLNAD

Denna fina villa i 20-talsklassicm hade en bakgård som behövde ett omtag. Här fanns grunden till en spännande trädgård med berghäll, höjdskillnader, välväxt ek och björk och angränsning till skog. Familjen ville här skapa en mysig, sagolik och romantisk trädgård med bärbuskar och lite grönsaksodling. Gärna olika sittplatser i trädgården. Höjdskillnaden i trädgården och från högre liggande granntomt gjorde att familjen ibland hade problem med dagvattenansamlingar. Familjen gillade att greja i trädgården, men ville nu ha en vision att arbeta mot och inte göra små punktinsatser utan någon plan.


I designförslaget föreslogs vilken växtlighet som kunde bevaras med föryngringsbeskärning. Den äldre murgrönan som nu bredde ut sig föreslogs bilda ett privat trädgårdsrum med att växa upp på en koj-konstruktion. Runt berghällen i mitten föreslogs en grusbelagd åsnetrappa och en grusbelagd yta som sammankopplar ytorna runt på olika nivåer. Ovanför berghällen en sittyta att njuta i solen. Här omgiven av rosbuskar,klätterrosor och perennplanteringar. Den fina gårdspumpen i gjutjärn framhävdes. Ett förslag även på hur förrådet skulle kunna passa in i trädgården och arkitektur med spröjs och färgsättning. En ibland torrlagd damm tog hand om tillfälliga vattenansamlingar. Kompostytan flyttades till den mest skuggbelagda,minst användbara och minst synliga ytan inifrån villan.

illustrationsplan projekt sagolikt i nivåskillnad

Illustrationsplan

perspektivskiss ovan förråd odling projekt sagolikt i nivåskillnad

Idéskiss - Odling, damm, förråd

perspektivskiss sittytor projekt sagolikt i nivåskillnad

Idéskiss - Åsnetrappa, Sittytor

inspirationsbilder konstruktioner projekt sagolikt i nivåskillnad

Ytterligare inspiration. Bilder är lånade från internet för inspiration och inte utförda av Dekker Trädgårdsdesign.

växtlista projekt sagolikt i nivåskillnad

Växtlista

inspirationsboard projekt sagolikt i nivåskillnad

Bilder i Inspirationsboard är lånade från internet för inspiration och inte utförda av Dekker Trädgårdsdesign.

foto före ovan förråd gräsmatta projekt sagolikt i nivåskillnad

Foto nuvarande - Gräs, förråd

foto före sittytor projekt sagolikt i nivåskillnad

Foto nuvarande - Trappa, Sittyta

växtlista projekt sagolikt i nivåskillnad

Växtlista

växtlista projekt sagolikt i nivåskillnad

Växtlista