PLANTERINGSRITNING

Rekommenderas för er som behöver hjälp med en komplett genomtänkt planteringsplan för specifik mindre yta som är extra betydelsefull för er. Det kan vara en entré som behöver fylla sin funktion och tillföra något under hela året. Ni får hjälp med växtval, specifikt antal, planteringsavstånd och skötsel. 

exempel på planteringsplan med växter och antal

Planteringsplan (placering, plantskolekvalitét, antal)

exempel på planteringsskiss med växters placeing höjd och färg

Planteringsskiss

exempel på växtlista med skötselbeskrivning

Växtbeskrivning och skötsel

Pris:


Yta    <50    kvm    11.500kr

         >50    kvm    Offert 

1st platsmöte ingår. För resor utanför 20 km radie tillkommer reseersättning 

Vad ingår?


  • Hembesök Vad ska sparas i eventuell befintlig plantering? Vad ska ändras? eller behöver ni kanske en helt ny plantering?


  • Inmätning av specifik yta.


Vad får ni?


  • Växtlista Komplett med alla växter som föreslås ska ingå och som passar era och platsens förutsättningar. Bilder och beskrivning på växterna med vetenskapligt latinskt och svenskt växtnamn.


  • Planteringsplan Skalenlig ritning över planteringsytan med kod som kopplas till växtlistan med antal plantor av specifik växt, placering, planteringsavstånd och vilken planskolekvalitet. Detta material underlättar växtinköp och plantering.


  • Skötselplan Beskrivning när under året och hur de olika växterna ska skötas (ex. plantering, bevattning, gödsel, beskärning.)


  • Planteringsskiss vy från viktig betraktningsvinkel för upplevelse av planteringsförslaget.


  • Motivering till rekommenderat förslag i textform.


  • Hållbara råd Generella råd i punktlista för hur du kan göra hållbarare val i din trädgård och som ofta går hand i hand med kostnads- och arbetseffektiva lösningar för dig.


  • Leverans i pdf-format per e-mail.