NATURNÄRA NYFUNKISTRÄDGÅRD

I ett lugnt bostadsområde med naturen nära inpå låg denna nyfunkisvilla från 2010-talet.

Familjen spenderade den mesta tiden under sommarhalvåret på trädgårdens framsida. Här fanns solen från lunch till kväll och här åt man gärna middagar med familj och vänner. Men uteplatsen var liten och hela ytan kunde inte nyttjas, då det lilla trädäcket var inramat med stora granitblock och ett staket i trä. Gräsytan mot norr nyttjades endast som passage. Trädgårdens baksida hade ett litet trädäck med sol från morgon till lunch. Här fanns även en mindre gräsyta i sluttning ut mot en allmänning, med fin utblick över det angränsande naturområdet. Gräsytan användes inte då barnen hellre använde den stora allmänna ytan för lek. Rådjur besökte gärna tomten, men stängdes ute med ett förfallande trästaket med trägrind.


För att kunna nyttja solen och ytan bättre på framsidan föreslogs at ta bort gräsyta och viss befintlig växtlighet. Kalksten var redan planerat att ersätta parketten i köket. För att förlänga kökets yta och sudda ut gränsen mellan ute och inne föreslogs även kalksten till uteplatsen. Här ritades de befintliga granitblocken in och formade ett större växtkärl för en uppstammad japansk lönn som formar ett skirt växttak. Framför häcken ritades kantstål i corten in med marktäckare som också kompletterade träpanelens färg på husfasaden. På baksidan planerades ett uterum in som passar villans arkitektur. Trampstenar i samma bredd som en stentrappa ritades in för att förlänga den visuella känslan av att tomten fortsatte ut mot naturen. För att skapa ett fint blickfång ritades en svart smidesgrind in i funkisstil. i anslutning till  grinden ett diskret svartlaserat trästaket som framhäver växtligheten framför. Här planerades en större surjordsbädd in med blomning från tidig vår till sensommar där viss befintlighet fick stå kvar eller fick en annan mer lämplig placering. För att skapa rumslighet och spänning på norrsidan planerades en rumsavskiljare i svartlaserat plank med klätterväxt och trampstenar i gräsytan. Dessa fungerar även som avledning för att få blicken att sökas mot färgkontrasten mellan sten och gräs istället för visuellt fokus på gräsmattans skick.

illustrationsplan projekt naturnära nyfunkisträdgård

Illustrationsplan

planlösningidéer skisser projekt naturnära nyfunkisträdgård

Idéskisser - Planlösningar

perspektivskiss uteplats med uterum projekt naturnära nyfunkisträdgård

Idéskiss - Designförslag baksida med uterum

perspektivskiss designförslag baksida projekt naturnära nyfunkisträdgård

Idéskiss - Designförslag, passage på norrsida

materialförslag projekt naturnära nyfunkisträdgård

Materialförslag

inspirationsboard projekt naturnära nyfunkisträdgård

Bilder i Inspirationsboard är lånade från internet för inspiration och inte utförda av Dekker Trädgårdsdesign.

idéskiss med sektionssnitt över plantering med staket projekt naturnära nyfunkisträdgård

Idéskiss & Sektionssnitt - Baksida med staket, grind, trappa & plantering i slänt

foto före uteplats projekt naturnära nyfunkisträdgård

Foto nuvarande - Baksida

trädgårdsdesign illustrationsboard med inspirationsbilder för trädgård

Foto nuvarande - passage på norrsida

växtlista projekt naturnära nyfunkisträdgård

Växtlista (del av)