OFFENTLIG UTEMILJÖ

Dekker Trädgårdsdesign utformar och uppdaterar hållbara offentliga miljöer för barn och ungdomar med skolgårdar, lekplatser och utemiljöer för olika vårdinrättningar.


Med ett fokus på aktivt deltagande skapas bra förutsättningar för den individuella psykiska och fysiska hälsan, men även hållbara värderingar, viktigt för den framtida samhällsutvecklingen.

BARNKONVENTIONEN + AGENDA 2030

Genom att kombinera viktiga aspekter (läs nedan) från Barnkonventionen och hållbarhetsmålen i Agenda 2030 kan Dekker Trägårdsdesign bidra till skapandet av skolgårdar och lekplatser som är trygga, spännande och som bidrar till barns utveckling, hälsa, lärande och hållbara värderingar.


'KONTAKTA MIG' för offertförfrågan eller om ni har andra frågor och funderingar!


Ta gärna en titt på designprojektet 'HÅLLBAR SKOLGÅRD MED LEKOTOPER'


 


"Det ser fantastiskt ut. Jättebra med 3d bilderna för då får man en bättre känsla för hur det kommer att bli. Hoppas vår skolgård kommer se ut så här. Tack"

E.A (Pedagog)


"Väldigt spännande om vi kan genomföra detta fina arbete du har gjort"

A.H (Pedagog)

Delaktighet och inflytande

Barn ska aktivt involveras i planering av skolgård och lekplatser. Användning av workshops för att ta hänsyn till barnens synpunkter och behov. Skapa lekutrymmen som främjar olika typer av lekar och aktiviteter för barns olika behov, intressen och förmågor.

Hälsa och välbefinnande

Främja fysisk aktivitet genom att skapa lekutrymmen som uppmuntrar till rörelse och motion, men även utrymmen för vila och återhämtning, med inslag av grönska och tysta områden.

Integrera hållbara material och grönområden för att stödja både fysisk och mental hälsa hos barnen.


Hållbar stadsutveckling

Designa skolgårdar och lekplatser så att de blir en integrerad del av stadsrummet och bidrar till en hållbar livsstil.

Användning av gröna teknologier och energieffektiva lösningar.


Pedagogiska utemiljöer

Skapa lärande utemiljöer genom att inkludera pedagogiska och interaktiva element, som stödjer skolans undervisning och lärande mål.

Integrera miljöundervisning och hållbarhetskoncept i utformningen för att öka medvetenheten hos barnen.


Livet i vattnet och på land

Bevara och stödja biologisk mångfald genom att inkludera växter och naturliga element i lokala ekosystem.

Undvika användning av skadliga kemikalier och välja hållbara markanvändningsprinciper för att skydda land- och vattenmiljöer.


Jämställdhet

Utforma skolgården på ett inkluderande sätt för alla barn, oavsett kön, förmåga eller bakgrund.

Skapa utrymmen som uppmuntrar till gemenskap och samarbete mellan olika grupper av barn.