JAPANINSPIRERAD HÖRNTOMT

Denna moderna tvåvåningsvilla på en mindre hörntomt behövde planeras om då familjens behov ändrats då barnen blivit stora. Istället för stora öpnna lekytor längtade nu familjen efter olika sittplatser att njuta i under större delen av året; dricka kaffe i morgonsolen, slappa i solstolar och stora middagar med familj & vänner. Den moderna funkisinspirerade villan i lantlig faluröd fasad hade redan japanska inslag i trädgårdens materialval med stora kullerstenar i stenmur, singel och svartlaserade träkonstruktioner. Denna japanska känslan önskades förstärkas i familjens trädgård.


Det befintliga trädäcket var i bra skick och fick utgöra den översta nivån av trädäcket.

För att öka trädäckets sällskapsyta ritades ytterligare en nivå in av trädäcket i marknivå. Detta för att få en mjuk övergång ut i trädgården. Ett växthus med sittplatser ritades in med en tanke på att alla sittytor på trädgårdens baksida är vända mot varandra som i en halvmåne för bättre kontakt mellan gäster på plats i trädgårdens baksida. Med uppstammade buskträd, höga perenna gräs, svartlaserat plank, natursten och vattenspegel skapas en lummig japaninspirerad rumslighet. 

illustrationsplan projekt japanisnpirerad hörntomt

Illustrationsplan med Materialförslag

perspektivskiss uteplats med växthus projekt japanisnpirerad hörntomt

Idéskiss - Designförslag, Växthus & Trädäck i nivåer

växtlista projekt japanisnpirerad hörntomt

Växtlista

inspirationsboard projekt japanisnpirerad hörntomt

Bilder i Inspirationsboard är lånade från internet för inspiration och inte utförda av Dekker Trädgårdsdesign.

foto före uteplats projekt japanisnpirerad hörntomt

Foto nuvarande - Trädäck

växtlista projekt japanisnpirerad hörntomt

Växtlista