VILLATOMT I BERGSLÄNT

3d stillbild vy ovan hela tomten projekt villatomt i bergslänt

3d Animation - Designförslag presenterat som en trädgårdsvandring

inspirationsboard projekt villatomt i bergslänt

Bilder i Inspirationsboard är lånade från internet för inspiration och inte utförda av Dekker Trädgårdsdesign.

3d stillbild designförslag uteplats projekt villatomt i bergslänt

3d Bild - Designförslag Uteplats

3d stillbild designförslag gång projekt villatomt i bergslänt

3d Bild - Designförslag Gång

3d stillbild designförslag uteplats projekt villatomt i bergslänt

3d Bild - Designförslag Uteplats och Baksida

perspektivskiss entré projekt villatomt i bergslänt

Idéskiss - Designförslag Entré

Denna villa på nyanlagd tomt på ca 800kvm i tätbebyggt villaområde var i ett behov av snabbt insynsskydd runt tomten för att skapa trivsel. En stor utmaning i detta fanns i det tunna jordlagret och insyn på olika nivåer från intilliggande hus. Eftersträvansvärt var att använda de material som redan fanns på plats för att spara på ägarnas resurser då de ville kunna anlägga så mycket som möjligt själva, men även spara på naturresurser genom att ta tillvara på de investeringar av material och transporter som nyligen gjorts.


En önskan var att ta bort gräsytan vid trädäcket för att förenkla underhåll av tomten. I förslaget ersattes gräsytan med trädäck och inbyggd jacuzzi, planteringar och sandlåda. Vissa delar av det befintliga träräcket som stoppar utblicken från vardagsrummet föreslogs användas till plank med kläng- och klätterväxter vid tomtgräns. Tomtens framsida med lekyta i gräs föreslogs få mer rumsbildning med häckar och buskar för att skapa trivsel och skydd från gatutrafik.


illustrationsplan projekt villatomt i bergslänt

Illustrationsplan med Materialförslag

växtlista projekt villatomt i bergslänt

Växtlista

foto före uteplats projekt villatomt i bergslänt

Foto nuvarande - Uteplats

foto före gång projekt villatomt i bergslänt

Foto nuvarande - Gång

foto före uteplats projekt villatomt i bergslänt

Foto nuvarande - Uteplats och Baksida

foto före entré projekt villatomt i bergslänt

Foto nuvarande - Entré