KLASSISKT OCH INBJUDANDE

Småbarnsfamiljen var trädgårdsintresserade och önskade ett trädgårdsförslag som var fin i sin förändring under hela året. Med barnen ville man gärna plocka bär och frukt från trädgården.

Även om tiden i vardagen inte riktigt räckte till så ville man odla lite grönsaker.

Den äldre tomten hade sjunkit ihop närmare vägen och här var man även i behov av en ny stödmur. Man ville även då passa på att bredda uppfarten. Trädgården var en hörntomt och här kände man behov av insynsskydd, både när man befann sig i trädgården och inne i kök och vardagsrum.

Huset hade en klassisk arkitektur med mansardtak och en romantisk, egnahemsträdgårdskänslapassade fint in här.


Viss äldre växtlighet kunde bevaras och nya växter med blomning från tidig vår till höst föreslogs. Bladfärg med olika färg, höstfärg och städsegröna blad ger konstraster då inget blommar.

I trädgårdsförslaget presenterades olika sätt att jobba med insynen. Ett blandat buskage med olika höjd på buskar mot sydväst. Mot sydöst en enhetlig häck och närmare huset buskplanteringar med vissa buskar i högre höjd än häck. Dessa skapar även en rumslighet, spänning och inbjuder barnen att springa runt. Mot tomtgränsen i nordöst en rumsskapande spaljé med klätterväxter. Närmare huset även ett förslag till pergola i klassisk stil med klätterväxt som ger behaglig halvskugga och bidrar till ett extra lager insynsskydd.illustrationsplan projekt klassiskt och inbjudande

Illustrationsplan

perspektivskiss gronentré och odling projekt klassiskt och inbjudande

Idéskiss - Groventré odling

perspektivskiss uteplats med pergola projekt klassiskt och inbjudande

Idéskiss - Uteplats

planterisngsskiss med växter projekt klassiskt och inbjudande

Idéskiss - Buskplantering tomtgräns

inspirationsbilder material och belysning projekt klassiskt och inbjudande

Materialinspiration

Bilder är lånade från internet för inspiration och inte utförda av Dekker Trädgårdsdesign.

inspirationsboard projekt klassiskt och inbjudande

Bilder i Inspirationsboard är lånade från internet för inspiration och inte utförda av Dekker Trädgårdsdesign.

foto före groventré projekt klassiskt och inbjudande

Foto nuvarande - Groventré

foto före uteplats projekt klassiskt och inbjudande

Foto nuvarande - Uteplats

växtlista projekt klassiskt och inbjudande

Växtlista (del av)

materialförslag projekt klassiskt och inbjudande

Materialförslag (del av)