HARMONISKT OCH SYDEUROPEISKT

Denna barnfamilj hade nyligen investerat i en arkitektritad utbyggnad till sin villa från 2011. Nu ville familjen få till en fin helhet tillsammans med hus och trädgård.

I dagsläget omgivandes trädgården av mycket grönska, men man visste att det i framtiden skulle uppstå en del bebyggelse och familjen ville ha förslag till lämpliga insynsskydd.


Häcken i sydlig riktning låg ca 2 meter innanför tomtgränsen och man ville få förslag till hur hela tomtytan kunde utnyttjas om man investerade i att fylla ut till tomtgränsen. Entrén med parkering gjorde villan inte rättvisi dagsläget. Här hade man problem med att rådjur tog sig in på tomten. Dessutom låg andra omgivande villor högt upp med insyn över tomten, liksom från gatan. I sin nya trädgård ville man nå en harmonisk, romantisk, spännande och ordnad känsla, gärna med sydeuropeisk modern karaktär. Man hade behov av olika slags ytor att umgås och vara för sig själv en stund. Listan på alla funktioner som var önskvärda var lång och genom olika idéer på planlösningar diskuterade vi och lyckades prioritera.


De stora glaspartierna mot vardagsrum och kök mot syd kunde öppnas helt. Med träbelagda golv i dessa utrymmen skapas en förlängning av ute och inne med ett trädäck i nära nivå med insteget och sedan med stora ytor terrassera ner till marknivå. En levande grön pergola skapade en tydlig sydländsk koppling. Förslag gavs även på hur entrén kunde utformas med tak för att passa de arkitektvalda dörrarna och skapa en välkomnande känsla. Geometriska linjer i markmaterialens ytterkanter mjukas upp med yvig växtlighet i en sval färgskala och naturmaterial i markmaterial. Spaljéer och träd skapar mysig rumslighet och insynsskydd mot.


illustrationsplan projekt harmoniskt och sydeuropeiskt

Illustrationsplan

inspirationsbilder konstruktioner projekt harmoniskt och sydeuropeiskt

Inspiration - Konstruktioner och material

3d skiss uteplats projekt harmoniskt och sydeuropeiskt

Idéskiss Uteplats - 3d och handskiss

3d skiss entré projekt harmoniskt och sydeuropeiskt

Idéskiss - Entré

foto nuvarande entré projekt harmoniskt och sydeuropeiskt

Foto nuvarande - Entré

inspirationsboard projekt harmoniskt och sydeuropeiskt

Bilder i Inspirationsboard är lånade från internet för inspiration och inte utförda av Dekker Trädgårdsdesign.

3d skiss uteplats projekt harmoniskt och sydeuropeiskt

Idéskiss Uteplats - 3d och handskiss

3d skiss uteplats projekt harmoniskt och sydeuropeiskt

Idéskiss Uteplats - 3d och handskiss

3d skiss entré projekt harmoniskt och sydeuropeiskt

Idéskiss - Entré

del av växtlista projekt harmoniskt och sydeuropeiskt

Växtlista (del av)