LÄTTSKÖTT I NIVÅER

Detta nybyggda suterränghus hade ägare som varken hade tid eller prioriterade att ta hand om en trädgård då de var bortresta mycket. Här fanns behovet att ta det lugnt, njuta och umgås med vänner. Lättskött, modernt och lustfullt var ledorden. Här fanns inte mycket plan yta och höjdskillnaden var en utmaning. En slänt mot en äldre häck på tomtgränsen gjorde i dagsläget även att den ytan inte kunde användas till fullo.


Ägarna ville använda sig av mycket trall då de hade möjlighet att köpa in virke till ett fördelaktigt pris. Med detta kunde man på ett relativt effektivt sätt utnyttja den yta som fanns och terrassera för att åstadkomma funktionella ytor. Man hade även en inneboende som hade separat ingång. Här ville man skapa en ännu mer lättskött och avskild del av tomten, där även barnen kunde leka fritt.

Man hade behov av ett förråd för cyklar och annat och på sikt ville man även bygga ett extra utrymme på tomten för gäster.


I dagsläget var villan omålad och ett förslag togs fram på hur man med kontraster kan dela upp och göra miljön med villa mer spännande. Viktigt då väldigt mycket trämaterial används i både villans fasad och trädgård. I nuläget ville man inte plantera någon större växtlighet utan förslag gavs på lättskötta torktåliga växter som trivs i inbyggda odlingslådor.


illustrationsplan projekt lättskött i nivåer

Illustrationsplan

perspektivskiss uteplats projekt lättskött i nivåer

Idéskiss - Uteplats

perspektivskiss entré och uppfart projekt lättskött i nivåer

Idéskiss - Entré

perspektivskiss uteplats baksida projekt lättskött i nivåer

Idéskiss - Uteplats inneboende

sektionsvyträdgårdsskiss projekt lättskött i nivåer

Idéskiss - Sektionsvy

skiss planlösningsidé projekt lättskött i nivåer

Idéskiss - Planlösning

materialförslag projekt lättskött i nivåer

Materialförslag

inspirationsboard projekt lättskött i nivåer

Bilder i Inspirationsboard är lånade från internet för inspiration och inte utförda av Dekker Trädgårdsdesign.

foto före uteplats projekt lättskött i nivåer

Foto nuvarande - Uteplats

foto före entré och uppfart projekt lättskött i nivåer

Foto nuvarande - Entré

foto före uteplats baksida projekt lättskött i nivåer

Idéskiss - Uteplats nuvarande

planlösningsidé projekt lättskött i nivåer

Idéskiss - Planlösning

växtlista projekt lättskött i nivåer

Växtlista (del av)

materialförslag projekt lättskött i nivåer

Materialförslag