TILLVALSTJÄNSTER

Beskrivna tjänster nedan kan ni lägga till vid beställning av ett trädgårdsdesignpaket eller vid ett senare tillfälle då det passar er bättre. I vissa fall är det möjligt att bara lägga en beställning på en tillvalstjänst.


KONTAKTA MIG om ni har några funderingar så försöker jag lösa er förfrågan så bra jag kan.


(Tillvalstjänster debiteras utefter ytans storlek och komplexitet som t.ex. höjdskillnader)

TILLVAL


  • ’INMÄTNING’ Av hela tomtytan med befintlig markbeläggning, fasta konstruktioner och växtlighet som ska tas hänsyn till. Höjder och lutningar är uppskattningar och blir ej tillräckliga för detaljerad anläggningsritning för direkt överlämning till extern anläggare. Timpris 850kr (inkl. moms) 

 

  • 'VÄXTLISTA KOMPLETT' Alla rekommenderade växter i er trädgård med svenskt och vetenskapligt latinskt namn med beskrivning. (ej antal, plantskolekvalitet, skötsel och placering)

 

  • ’PLANTERINGSPLAN’ Skalenlig planteringsplan över önskad planteringsyta med kod som kopplas till komplett växtlista med antal plantor av specifik växt, placering, planteringsavstånd och vilken plantskolekvalitet. Detta material underlättar växtinköp och plantering.


  • 'SKÖTSELPLAN' Planteringsanvisning och beskrivning när under året och hur olika växter och ytor ska skötas (ex. plantering, bevattning, gödsel, beskärning.)

 

  • ’IDÈSKISSER' av den nya trädgårdsplanen som inte ingår i trädgårdsdesignpaketen. Om du t.ex. vill ha fler än vad som ingår i 'TRÄDGÅRDSDESIGN 2D' och 'TRÄDGÅRDSDESIGN DISTANS'.


  • '3D-BILDER' Efter genomförandet av designpaketet 'TRÄDGÅRDSDESIGN 2D' eller 'TRÄDGÅRDSDESIGN DISTANS' så kankse ni ändå skulle vilja ha 3d-bilder av det nya trädgårdsdesignförslaget. Eller kanske ni vill ha fler 3d-bilder än vad som ingår i 'TRÄDGÅRDSDESIGN 3D'.


  • '3D ANIMATION' Efter genomförandet av designpaketet 'TRÄDGÅRDSDESIGN 3D' så kanske ni känner att ni vill ha en komplett upplevelse med en animation av en trädgårdsvandring. (ca 1 min MP4-format)

 

  • 'KONCEPTSKISS 3D HÅRD KONSTRUKTION' För att få designidé på en konstruktion som passar era behov, husets arkitektur och er trädgård. Ni får 3d-bilder av specifik konstruktion i trädgården som t.ex. pergola eller spaljé. Detta material kan underlätta kommunikation med hantverkare (Ej konstruktionsritningar för direkt överlämning till hantverkare)


  • 'DETALJERAD BELYSNINGSPLAN' Jag har kontakt med professionell Ljusdesigner om det finns ett behov av en mer utförlig och detaljerad plan.

 

  • 'ANLÄGGNINGSKONSULTATION' Ofta är det bra att ha med någon som har en estetisk helhetssyn och som tillsammans kan diskutera lösningar och ta beslut på plats med anläggare under själva arbetets gång. Det uppkommer nästan alltid oförutsedda förutsättningar som gör att designlösningar måste anpassas. De första 5 timmarna 850kr/h, därefter 700kr/h (Pris inkl. moms)