1.5-PLANSHUS NÄRA HAV

I ett lugnt bostadsområde med lantlig och äldre kustnära karaktär låg denna 80-tals villa. Småbarnsfamiljen ville framförallt uppdatera uteplatsen på baksidan och önskade större yta på trädäcket med genomtänkt placering av ett utekök och möjligtvis pergola. Gärna plats för matbord, loungeset och solstolar på trädäcket då man gärna grillade med familj och vänner. Insyn från ena grannens kök ville man gärna vill förhindra, speciellt under sommarhalvåret. Här önskades också ett nytt förslag på terrassering mot uteplatsen. På sikt ville familjen också ändra framsidan med plats för två bilar i bredd på uppfarten och mer genomtänkt välkomnande entré.


På uteplatsen planerades ett större öppet trädäck in med nivåskillnad och utan staket, som bjuder in till användning av hela trädgårdens gräsyta. Med denna planering kunde man återanvända mycket av den bärande konstruktionen i trädäcket. Den nya delen placerades lägre för en mer integrerad känsla med omgivningen och visuellt mer skyddad för insyn. Här planerades en pergola in med staketdruva och loungeset. Uteköket i komination med bar placerades funktionellt i nära anslutning till köket och dess placering uppmuntrar till konversation med gäster i loungeset.  På framsidan planerades en ny markbeläggning i körbar granitkeramik, en större mer öppet trädäck i nivåer med växtlighet i större krukor och caféset ger välkomnande upplevelse.  

trädgårdsdesign 2d illustrationsplan skalenlig

Illustrationsplan

trädgårdsdesign 2d illustrationsplan skalenlig

Idéskiss - Designförslag, terrassering.

trädgårdsdesign 2d illustrationsplan skalenlig

Idéskiss - Designförslag, parkering & entré

trädgårdsdesign 2d illustrationsplan skalenlig

Idéskiss - Uteplats i nivåer med pergola & utekök

trädgårdsdesign 2d illustrationsplan skalenlig

Materialförslag

trädgårdsdesign illustrationsboard med inspirationsbilder för trädgård

Bilder i Inspirationsboard är lånade från internet för inspiration och inte utförda av Dekker Trädgårdsdesign.

trädgårdsdesign illustrationsboard med inspirationsbilder för trädgård

Foto - Nuvarande

trädgårdsdesign illustrationsboard med inspirationsbilder för trädgård

Foto - Nuvarande parkering & entré

trädgårdsdesign illustrationsboard med inspirationsbilder för trädgård

Foto - Nuvarande uteplats

trädgårdsdesign illustrationsboard med inspirationsbilder för trädgård

Växtlista (del av)