RADHUS UTEPLATS

trädgårdsdesign 3d stillbild radhustomt i perspektiv från ovan
trädgårdsdesign 3d stillbild över lekyta och uteplats

Ett projekt i kursen 'Trädgårdsdesign Hortum' Trädgårdsakademin TRGA. En liten radhusträdgård med mycket insyn från alla håll som var främsta prioritet att förändra. Familjen önskade en väl tilltagen och mysig uteplats, men även möjlighet till lek. Familjen hade begränsat intresse av trädgård på grund av lite erfarenhet. 


I detta förslag har den naturliga organiska pergolan med klippta Stockholmsplataner en central roll i trädgårdens utformning. Den ger en inbjudande rumslighet med sitt naturliga lummiga tak och ger insynsskydd mot intilliggande villor. Den omgivande spaljén med klätterväxter och smalklippt lagerhäggshäck maximerar ytan och ger insynsskydd. Lekytan kan så småningom förändras till en köksodlingsyta om intresset för trädgård ökar med tiden.

trädgårdsdesign 3d stillbild uteplats med naturlig pergola med träd
trädgårdsdesign 3d stillbild tunnel med murgröna på radhustomt
trädgårdsdesign 3d stillbild utblick över uteplats på radhustomt
trädgårdsdesign 2d illustrationsplan skalenlig över radhustomt
trädgårdsdesign idéskiss i perspektiv över naturlig pergola
trädgårdsdesign sektionskiss radhus uteplats

Sektionsskiss

trädgårdsdesign inspirationsboard för radhustomt med blandade trädgårdsbilder

Bilder i Inspirationsboard är lånade från internet för inspiration och inte utförda av Dekker Trädgårdsdesign.

trädgårdsdesign idéskisser över planlösning av radhustomt

Idéskisser planlösning

Före - foton

radhustomt bild före
radhustomt före bild